תקנון שימוש באתר הועד לכתיבת ספרי תורה

 

 

 

תנאי שימוש ורכישה

 

 

ברוכים הבאים לאתר של העמותה הועד לכתיבת ספרי תורה המנוהל ברשת האינטרנט לשרות ציבור

התורמים משמש כחנות אלקטרונית ברשת האינטרנט. (להלן:"האתר")

 

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת ביצוע תרומה ו/או הזמנת מוצרים באתר,

קרא אותם בקפידה מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין הועד לכתיבת ספרי תורה.

בתקנון זה התנאים מנוסחים  בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מתייחס באופן שווה לשני המינים.

משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם תרומה וקניית מוצר באתר


כל המבצע תרומה או פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להם וכי לא תהא לו

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, והדבר יהוו בסיס משפטי .

 

אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית,
הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופסיך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

לביצוע תרומה או פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (e-mail) ברשת האינטרנט.

כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע

הפעולה.לידיעתך מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ומוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם

לאתר עקב כך.


ביצוע  תרומה או כל פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות,

ניתן לבצע גם באמצעות בטלפון: 03-5167667  בדוא"ל: sefer@sefer-tora.co.il

 

תרומות וקניית מוצרים באמצעות השרת המאובטח של האתר


באתר מוצעים מגוון רחב של שירותים ומוצרים. לצד המוצרים המיועדים מצוי סמל של "סל קניות".
לחיצה על ה"סל קניות" לאחר סימון הכמות הנדרשת – מכניסה מוצרים ל"סל הקניות" שלכם.
תהליך התרומה או הרכישה בפועל נעשה עם המעבר לתצוגת סל הקניות וכניסה לטופס הזמנה,

עליך להזין בטופס ההזמנה את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה,רחוב, מס' הבית, ישוב,

מיקוד, טלפון, מדינה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות ,פרטי כרטיס האשראי.

אם המוצרים חסרים אצל הספק, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך, או

בטלפון או בכתב.במקרה הזה, שומרת לעצמה הועד לכתיבת ספרי תורה את הזכות להגיש לך, הצעה

לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש.

אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

 

 

 

פרטים

 

הפרטים האישיים הבקשות הברכות התפילות אשר רשמתם בעת ביצוע התרומה, כמו גם פרטי הרכישות,

יישמרו במאגר המידע של האתר,וזאת רק על מנת להשלים את פעולות התרומות הרכישות שביצעת.

 

אם בעת ביצוע התרומה או הזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.
במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.

אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים הועד לכתיבת ספרי תורה לא תעביר את פרטיך האישיים

לגורמים אחרים,אבל אתה מסכים בעצם הרשמתך ו/או רכישה באתר כי הועד לכתיבת ספרי תורה רשאית

לשלוח אליך דואר אלקטרוני,לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים,חידושים, הצעות וכיו"ב.

אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני.

 

 זמני אספקה

 

הועד לכתיבת ספרי תורה. מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול

פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי

לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד הועד לכתיבת ספרי תורה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות,

תקלות ו/או שיבושים כאמור.

הועד לכתיבת ספרי תורה  תעשה ככל שביכולתה למלא את בקשותכם תפילותיכם והברכות, תספק את

המוצרים שהזמנת בתוך ארבעה עשרה ימי עסקים ממועד הזמנתך.

המוצרים ישלחו לביתך באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה.


אם ציינת בטופס הרישום באתר כי נציג מכירות יחזור אליך להשלמת הרכישה, זמן האספקה יחושב רק

מרגע סיום בירור הפרטים הרלבנטיים על ידי מרכז ההזמנות.

במידה ולא השארת את פרטי כרטיס האשראי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות

לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות,

תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת ,תקלות בשירות הדואר

האלקטרוני, שירות דואר ישראל, פעולות איבה ו/או כוח הטבע רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב.

זכויות

 

כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני "לוגו" וכן

עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של הועד לכתיבת ספרי תורה ואין להעתיק, לשכפל,

להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

אלא אם הועד לכתיבת ספרי תורה נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.  

 

האחריות הבלעדית למוצרים באתר חלה באופן בלעדי על הספקים ו/או היצרנים ו/או היבואנים

ו/או הסיטונאים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ע"פ החוקים והתקנות להגנת הצרכן

הנהוגות בישראל ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות המסופקים למוצרים בעלי אחריות.

יובהר בזאת שהאתר משמש כמרכז להזמנות למוצרים ולכן האחריות המקצועית ו/או טיב המוצרים

ועמידתם בלוחות הזמנים יחולו על הספקים בלבד.

 

 

אחריות

הועד לכתיבת ספרי תורה ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את כל המוצרים, ואינם נושאים באחריות

לטיב המוצרים, ותכונותיהם. לעיתים יתכנו הפרשי מידות וגוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים

באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד לגבי אופיים של

המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או

להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

הועד לכתיבת ספרי תורה ו/או מי מטעמה,

א. רשאית לשנות את תקנון האתר לא הודעה מוקדמת,ובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר.

ב. רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ללא הודעה מוקדמת.

ג. רשאית לערוך מוצרים להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

   כל הטפסים באתר מאובטחים בהצפנה מתקדמת בשיטת SSL .

 

דין ושיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל

השיפוט המקומי בעל עניין ומחלוקת תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

אזורי החלוקה לא כוללים את חבל עזה, יהודה והשומרון.

למשלוחים באזורים חריגים נחזור אליכם עם גובה המשלוח בהתאם.

 

 

 

 

 תקנון שימוש דף זיכרון והנצחה באתר הועד לכתיבת ספרי תורה

 

1. הגדרות

 

תקנון - זה מסדיר את תנאי השימוש באתר זה (שיכונה להלן – "האתר"), שהינו אתר זיכרון והנצחה

למנוחים/מנוחות, בין מפעילהאתר  לבין המשתמשים באתר לרבות משתמשים שיבקשו או ביקשו להזמין

שירותי זיכרון והנצחה באמצעות האתר, באופן שדינו של התקנון כהסכם בין המשתמשים למפעיל האתר

(מטעמי נוחות האתר מנוסח בלשון רבים, הכוללת גם לשון יחיד ביחס לכל משתמש בודד).

מפעיל האתר - האתר תוכנן, מנוהל ומתוחזק ע"י הועד לכתיבת ספרי תורה באמצעות  – "שופסנטר איחסון אתרים."

האתר-  פועל ויפעל כ"אתר זיכרון והנצחה" לנפטרים ברשת האינטרנט, ובמסגרתו יוצגו בין השאר, פרטים

על נפטרים לצורך הנצחת זכרם באתר. במסגרת האתר יוכלו המשתמשים להזמין שרותי "הנצחה" של זכרם

של נפטרים בהתאם לתנאי שימוש והזמנה המפורטים בתקנון זה. באתר יהיו, בין השאר, מדורים קבועים שייקבעו

ע"י מפעיל האתר בלבד, וכן יהיו בו אתרים אישיים של המזמינים ובהם פרטים ספציפיים לגבי נפטרים מסוימים

באמצעותם יונצחו זכרם של נפטרים.

שם האתר- הינו " הועד לכתיבת ספרי תורה יזכור". כתובת האתר באינטרנט הינו  www.sefer-tora.co.il האתר

מופעל ויופעל תחת השם הנ"ל, בכפוף להוראות כל דין. במידה ויחולו שינויים בשם האתר או בכתובתו באינטרנט,

אזי מפעיל האתר יעדכן את המשתמשים בדבר שינויים אלה באמצעות הודעה שתפורסם באתר.

שירותי הנצחה – שיינתנו במסגרת האתר יכללו את האפשרות למזמינים לשלוח לאתר פרטים מילוליים מכל

סוג לגבי נפטריםכגון: פרטים אישיים של הנפטרים, דברי הספד, סיפורים,תנחומים, וכיוצ"ב), הדלקת נר וירטואלי,

הנחת פרח וירטואלי, תמונות וסרטונים. נתונים אלה יישמרו ב"מקבץ אישי" של המזמין, למזמינים יתאפשר להוסיף

פרטים ב"מקבץ אישי"  (בתשלום נוסף במידה ונפח המקבץ יגדל). בנוסף, כל משתמש באתר יוכל לגשת למקבץ האישי

ולראות את תוכנו. המקבץ האישי יהא חלק בלתי נפרד מהאתר.


2. מסירת מידע, שמירתו והאחריות לפרסומו

א. המשתמשים יוכלו להזמין מהאתר שירותי הנצחה בנוגע לנפטר/ת/ים שבכוונת המזמינים להנציח את זכרם

באמצעות האתר. ההזמנה תיעשה באמצעות טופס הזמנה בנוסח המפורט והמופיע באתר (להלן – "ההזמנה").

משתמש שימלא את טופס ההזמנה וישלח אותו לאתר ייחשב כ"מזמין" שירותי הנצחה. שירותי ההנצחה

יתאפשרו באמצעות המקבץ האישי.

ב. האחריות לגבי נכונות פרטים שימסרו ע"י משתמשים לצורך העלאתם באתר, לרבות בנוגע לנכונות הפרטים

בטופס ההזמנה ו/או לגבי פרטים שיינתנו ע"י המזמין לצורך העלאתם במקבץ האישי במסגרת שירותי ההנצחה

באתר תחול על המזמין בלבד. על האתר ו/או מפעיל האתר לא תחול כל אחריות לגבי תוכן ההזמנה,

נכונותו או אי-נכונותו.

ג. במידה ותוגש נגד מפעיל האתר תובענה או דרישה כלשהי לגבי פרטי ההזמנה ו/או אי-נכונות פרט כלשהו

מפרטיה ו/או לגבי איזשהו פרט שהועלה ע"י המזמין והוצג במקבץ האישי של המזמין, אזי המזמין מתחייב

לשפות ו/או לפצות את מפעיל האתר בשיפוי מלא ומוחלט ובגין כל התביעה ו/או הדרישה הנ"ל וכן בגין כל

הוצאה ו/או נזק שייגרמו לו עקב כך, לרבות בגין הוצאותיו המשפטיות של מפעיל האתר ככל שיהיו.


3. הנצחה במסגרת האתר  

א. שירותי ההנצחה של הנפטרים יוצגו באתר הפעיל ברשת האינטרנט בלבד. למפעיל האתר שיקול דעת

בלעדי בכל הנוגע לאופן שילוב המקבץ האישי של המזמינים באתר.

ב. למפעיל האתר שמורה הזכות הבלעדית להתערב ולקבוע בכל עת את נוסח ההנצחה במקבץ האישי,

עיצובה וכל פרט מפרטיה.

ג. במידה ותופנה למפעיל האתר דרישה מאת המזמין להסרת הנצחה המופיעה במקבץ האישי או לביטול

המקבץ האישי מהאתר ההסרה תבוצע תוך 10 ימים מהאתר. במקרה שכזה, המזמין לא יהא זכאי להחזר

כלשהו במידה והמקבץ האישי הועלה במסגרת האתר.

ד. במידה ותופנה למפעיל דרישה מצד שלישי כלשהו להסרת המקבץ האישי או חלק ממנו מהאתר או שינוי

פרטים במקבץ האישי – אזי המפעיל יהא רשאי להסיר את המקבץ האישי או חלקו מהאתר, בין השאר כדי

להימנע מתביעות נגדו ע"י הצד השלישי, וכן יודיע למזמין על הדרישה והסרת המקבץ האישי או חלקו.

המקבץ האישי או חלקו יוחזרו לאתר לפי שיקול דעתו של המפעיל בלבד ובכפוף להוראות שיינתנו ע"י רשויות מוסמכות.

במקרה כאמור לעיל, המזמין לא יהיה זכאי להחזר כלשהו מהמפעיל, גם אם לא תהא הצדקה לדרישתו של הצד השלישי.

ה. למפעיל מסור שיקול הדעת הבלעדי למסור את פרטי המזמין אם יתבקש, למשל במקרה של דרישה מצד שלישי

שיתנגד להנצחה או עפ"י דרישה של רשות שלטונית.

ו. מפעיל האתר הינו ויהא בעל זכויות הקניין הבלעדיות באתר, בעיצובים ובפרטים המופיעים כשטנצים ו/או ככותרות

ו/או ככתוביות ו/או כמדורים באתר, בתוכנות המפעילות את האתר ובגישה אליהן, ובשם המסחרי של האתר.

מובהר בזה כי נאסרת העתקה של האתר ו/או מדורים ו/או פרטים ממנו ו/או עשיית שימוש מסחרי או אחר בפרטים

שנלקחו מהאתר ע"י המשתמש או כל אחד אחר, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מאת המפעיל. האמור לעיל אין

בו למנוע ממשתמש בודד להעתיק פרטים מהמקבץ האישי לצרכים אישיים או משפחתיים.

ז. על מפעיל האתר לא תחול כל אחריות בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרמו למזמין או למשתמש עקב

פרסום שירותי הנצחה באתר, גם אם נפלו בשירותי ההנצחה שגיאות, וגם אם מדובר במחדל של מפעיל האתר,

ובלבד שמדובר במחדל בתום לב וללא כוונת מרמה.

ח. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל שימוש לרעה או אחר שייעשה במידע שיילקח מהאתר ע"י צדדים שלישיים.

ט. עקב סיבות טכניות יתכנו שיבושים בהצגת האתר ו/או שירותי הנצחה ברשת האינטרנט (למשל – עקב עדכונים

ו/או שינויים של תוכנות ו/או גרסאות, תקלות בתקשורת, שמירת נתונים וכד'). במקרים אלה לא יראו במפעיל האתר

אחראי לשיבושים כאמור, ובכל מקרה המשתמש או המזמין לא יהיו רשאים לקבל פיצוי כלשהו עקב שיבושים מכל

סוג שהוא בפעולת האתר או בנוגע לפרסום שירותי הנצחה כלשהם באתר.


4. השימוש באתר

א. השימוש באתר, לרבות במקבצים האישים שיהיו באתר, יתאפשר למזמין ולכל גולש שירצה להיכנס לאתר

ולהשתמש (= לגלוש) בו, ללא תשלום וללא צורך בסיסמא או קוד.


5. תשלום עבור פרסום שירותי הנצחה באתר

א. התשלום עבור הקמת מקבץ אישי באתר זיכרון והנצחה באתר כהגדרתו לעיל יהא 260 ₪. מפעיל האתר שומר

על הזכות לעדכן סכום זה, מעת לעת.

ב. תמורת תשלום זה ומילוי פרטי ההזמנה ע"י המזמין, ולאחר ביצוע התשלום בפועל, יינתנו למזמין שירותי

הנצחה (כהגדרתם לעיל)  של המנוח/ה/ים שפרטיו/ה/הם יימסרו בהזמנה. שירותי ההנצחה יפורסמו במקבץ אישי

באתר הפועל ברשת האינטרנט כל עוד האתר פועל.

ג. התשלום יתבצע ע"י המזמין באמצעות חיוב כרטיס אשראי של המזמין.


6. הוראות כלליות

א. מפעיל האתר יהא רשאי לעדכן ו/או לשנות עיצוב את תוכן ו/או הוראות התקנון (בין השאר עקב שינויים ו/או

עידכונים באתר), מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן לא חייב למסור הודעה לגבי השינויים באתר.

ב. מפעיל האתר יהא רשאי להמחות ו/או להעביר לאחר/ים את זכויותיו באתר ו/או בניהולו, או חלקן, בלי שיזקק

לכך להסכמה מהמזמין או מהמשתמש. במקרה שכזה, תפורסם הודעה על כך באתר ומעת ההמחאה ואילך ייכנס

המפעיל החדש לנעליו של מפעיל האתר, באופן מלא או חלקי, לפי העניין.

ג. במסגרת האתר יהא רשאי מפעיל האתר להעלות מודעות פרסום, בכלל, ובתחום של נותני שירותים בתחום

של נפטרים בפרט כגון: מציבות, פרחים וכד', לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר הן בנוגע לתוכן המודעות,

הן לגבי גודלן ו/או עיצובן ו/או אופן שילובן באתר, הן לגבי מספר המודעות והן לגבי משך הזמן בו המודעות יפורסמו

באתר. בכל מקרה, למשתמש ו/או למזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או השגה לגבי פרסומים אלה. לגבי התוכן

והתנאים לפרסום מודעות פרסום באתר יחול נספח א' לתקנון זה המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

ד. הודעות למזמין ימסרו לכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין, כפי שתימסר ע"י המזמין בהזמנה (אם תימסר).

במידה והמזמין לא ימסור כתובת של דואר אלקטרוני ימסרו לו הודעות אישיות בלבד (לא הודעות כלליות הנוגעות

לכלל המשתמשים) באמצעות הדואר לפי כתובתו שנמסרה בהזמנה. במידה ויחולו שינויים בכתובת של המזמין אזי

מחובתו של המזמין לעדכן את האתר בדבר כתובתו העדכנית באמצעות דף יצירת קשר שיהא באתר.

ה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות אחרות כלשהן (לרבות כאלה שיפורסמו באתר)

ייגברו הוראות תקנון זה.


ו. על התקנון וכל הקשור לאתר יחולו דיני מדינת ישראל. מוסכם בזה, כי הסמכות המקומית הבלעדית לדון

בכל תביעה הקשורה לאתר ו/או לתקנון זה תידון בבתי המשפט בחיפה בלבד.

 

                          -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

נספח א' לתקנון

1. מוסכם בזה כי בכל מקרה של הזמנת שירותי פרסום באתר (כהגדרתו בתקנון) יחולו הוראות נספח זה.

2. לצרכי נוחיות בלבד יכונה להלן כל מי שמזמין שירותי פרסום באתר – מזמין שירותי פרסום".

3. מזמין שרותי פרסום יוכל לפרסם מודעת פרסום באתר תמורת תשלום, בגודל, צורה ולפרק זמן שייקבעו

ו/או יפורטו בטופס "הזמנת שרותי פרסום" שיישלח ע"י מזמין שרותי פרסום למפעיל האתר ו/או במסמכים

נוספים (אם יהיו) בכתב.

4. האחריות לגבי כל פרט שייכלל ע"י מזמין שרותי פרסום במודעת פרסום שתפורסם באתר תחול על מזמין

שרותי פרסום בלבד.

5. מבלי לגרוע במאום מהאמור בסעיף 4 לעיל, למפעיל האתר תעמוד, בכל עת, הזכות לשנות את נוסח מודעת

הפרסום, או חלקים ממנה, למשל אם הנוסח עלול לפגוע במישהו ו/או יפגע במישהו ו/או משיקולים אחרים לפי

שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

6. מזמין שירותי פרסום מצהיר ומתחייב בזה כי לאחר משלוח הזמנת שירותי פרסום על ידו יחוייב מזמין שרותי

פרסום במלוא עלות הפרסום עפ"י ההזמנה והוא לא יוכל לחזור בו ולדרוש החזר כספי לאחר משלוח ההזמנה הנ"ל.

7. במידה ותוגש נגד מפעיל האתר תובענה או דרישה כלשהי לגבי מודעת פרסום שתפורסם באתר עפ"י הזמנת

שרותי פרסום ע"י מזמין שירותי פרסום, אזי מזמין שרותי פרסום מתחייב לשפות ו/או לפצות את מפעיל האתר

בשיפוי מלא ומוחלט בגין כל התביעה ו/או הדרישה הנ"ל וכן מתחייב מזמין שרותי פרסום לשפות ו/או לפצות את

מפעיל האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לו עקב תביעה כאמור, לרבות בגין הוצאותיו המשפטיות של

מפעיל האתר ככל שיהיו.

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהא רשאי להפסיק מתן שרותי פרסום בכל מקרה שיידרש

לכך ע"י צד שלישי כלשהו.

9. מזמין שרותי פרסום מצהיר בזה כי ידוע לו שיתכנו שיבושים בהצגת האתר ו/או מודעת הפרסום מסיבות טכניות,

וכי לא תהא למזמין שרותי פרסום כל תביעה או דרישה נגד מפעיל האתר במקרים של שיבושים בפרסום מודעת הפרסום.

 

 

 
  

חדשות האתר

הקימו אתר

זיכרון והנצחה

 

אישי לזכר

יקירכם

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

  
  
spacer

עמוד הבית   |   אודותינו   |   מזוזות   |   קמעות   |   פתק לכותל   |  יזכור   |  סל קניות   |  צור קשר   |  עמוד הבית החדש   |   שאלות נפוצות   |   תקנון

 ^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz